top of page

Missie Anneke Inheemsen Suriname

In het binnenland van Suriname, 300 km van de stad Paramaribo, leven de Wayana's.

Tot voor kort leefde deze indianenstam nog grotendeels geïsoleerd van de buitenwereld, maar er komen langzaam maar zeker steeds meer voorzieningen waar de Wayana's gebruik van kunnen maken.

Zo volgen steeds meer jongeren na de langere school een opleiding in het verderop gelegen junglestadje Maripasoula. Ze krijgen de mogelijkheid een vak te leren om daarmee later geld te verdienen.

Tijdens hun studie verblijven de jongeren in een internaat. Vanwege de afstand en de daarbij behorende reiskosten gaan de meeste jongeren alleen in de schoolvakanties naar huis. Studeren in een vreemde omgeving, in een andere taal en cultuur en ver weg van familie, is best pittig. De schooluitval is daarom groot. Tot grote zorg van ouders en kerkleiders. 

 

Om deze jongeren begeleiden én (aankomende) jeugdleiders te trainen om hen Bijbels onderwijs te geven werkt Anneke Kempeneers daarom sinds juni 2019 als jongerenwerker in de jungle van Suriname. Klik op de filmbutton hieronder om meer de zien en te horen van haar leven en werk onder de Wayana's. 

Roept uit aan alle stranden, verbreidt van oord tot oord, verkondigt alle landen het Evangeliewoord

Our Mission

Onze Missie

Waarom Suriname?

  • Omdat daar jongeren zijn die zonder support van familie moeten studeren;

  • Omdat deze jongeren leven in een animistische cultuur vol angst;

  • Omdat Gods Woord zegt:

       Dank de HEERE, roep Zijn Naam aan, maak

       Zijn  daden bekend onder de volken....

      Laat dit bekend worden over heel de aarde!       

      Jesaja 12

Daarom!

Samen bidden
een plant was eerst zaadje

Onze Visie

logo uitleg.jpg

In de jungle van Suriname

Heeft Anneke een open oor en Bijbelsonderwijs voor jongeren

Zodat zij later in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, en met vertrouwen hun taak in hun gezin en in de kerk vervullen

Daarvoor stimuleert Anneke volwassen gelovigen in de dorpen om zelf deze toerusting aan hun jongeren te geven

Wij hebben jouw hulp nodig!

Doneer
bottom of page